شرکت فناوری اطلاعات سلامت

با همکاری گروهی از متخصصین حوزه انفورماتیک و پزشکی، با هدف ارائه خدمات نصب، راه اندازی و پشتیبانی از نرم افزارهای پزشکی مورد نیاز درمانگاه ها، مطب پزشکان، دندانپزشکان، داروخانه ها بر اساس استانداردهای روز فعالیت می نماید.